Chat ngay Chat ngay
NG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG:

ỨNG DỤNG:
  • Trong trường hợp nhà xưởng ban đầu không có thiết kế cầu trục, hoặc
  • Sử dụng trong phạm vi giới hạn trong nhà xưởng, hoặc
  • Được thiết kế vận chuyển vật liệu ở ngoài trời, hoặc
  • Vận chuyển vật liệu từ trong xưởng ra ngoài và ngược lại.

TÍNH NĂNG:
  • Dùng để nâng chuyển và bốc dỡ hàng hóa
  • Không cần phải dựng cột
  • Không cần phải xây dựng lại xưởng mới
x