Chat ngay Chat ngay
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG:

ỨNG DỤNG:
  • Trong trường hợp nhà xưởng đang trong giai đoạn thiết kế,
  • Tận dụng được toàn bộ phạm vi làm việc trong nhà xưởng,
  • Nâng chuyển và bốc dỡ hàng hóa.
TÍNH NĂNG:
  • Dùng để nâng chuyển và bốc dỡ hàng hóa.
x