TPHCM: Phát Triển Mạnh Cảng Biển


Lượng hàng hóa thông qua các cảng TPHCM hiện nay đã đạt mức 80 triệu tấn/năm, gấp đôi năng lực tiếp nhận của các cảng theo quy hoạch từ năm 2005. Do đó, lập luồng tàu biển mới, mở rộng cảng, tăng năng lực tiếp nhận là yêu cầu bức thiết để TPHCM phát triển.

 

 

Theo Sở GTVT TPHCM, việc cập cảng thành công của tàu có tải trọng lớn đánh dấu bước đầu cho sự phát triển của kinh tế biển tại TPHCM. Tương lai, luồng tàu Soài Rạp sẽ là luồng tàu đầu tiên có khả năng tiếp nhận tàu biển có trọng tải đến 50.000 tấn, đáp ứng thực tế là tàu trọng tải lớn ngày càng phổ biến trong các đoàn tàu vận tải hàng hải. Việc này cũng đáp ứng nhu cầu hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng biển ở TPHCM ngày càng tăng cao.

 

Thực tế này cho thấy lượng hàng hóa thông qua cảng TPHCM đang vượt gấp đôi so với năng lực dự kiến trong quy hoạch của Chính phủ từ năm 2005. Việc này dẫn đến tình cảnh các cảng trên địa bàn TPHCM hiện nay thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ. Do đó, việc nạo vét sông Soài Rạp để lập luồng tàu biển thứ 2, phát triển các cảng biển mới sẽ chia bớt áp lực cho các cảng biển hiện hữu.


Các loại tin khác: