Tổng Cty Đường sắt VN sắp thay Tổng Giám đốc


Nguyễn Đạt Tường sẽ thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Dự kiến, ông Tường sẽ chuyển sang làm công việc mới là thành viên Hội đồng Thành viên của Tổng Công ty này.

 

 

 

Chiều ngày (28/4), Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT đã họp và đồng ý với đề xuất của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và giao Tổng Công ty này thực hiện quy trình bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới theo đúng quy định của pháp luật.

 

Theo nguồn tin, người sẽ ngồi vào vị trí Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thay ông Tường là ông Vũ Tá Tùng - Tổng Giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn. Ông Tùng cũng mới được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hồi tháng 8/2013.

 

Được biết, một số nhân sự lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng có những thay đổi chức vụ, vị trí công tác trong thời gian sắp tới.

 


Các loại tin khác: