Những điều cấm kỵ trong vận hành cầu trục


Vận hành cầu trục không quá khó nhưng để vận hành tốt và đảm bảo được an toàn cho người cũng như hệ thống, người phụ trách vận hành cầu trục tuyệt đối không vi phạm các điều cấm dưới đây.

 

Những điều cấm kỵ trong vận hành cầu trục

 

 

– Khi thiết bị tự hãm (phanh) không đảm bảo cấm cầu trục làm việc

– Cấm cầu trục nâng hạ quá tải trọng (trừ trường hợp thử tải hay thử nghiệm)

– Cấm cầu trục chuyển tải mà không rõ tải trọng.

– Cấm người đứng trong vùng nguy hiểm của cầu trục.

– Vật cần nâng phải tự do không liên kết với các vật khác, không bị vùi lấp.

– Cấm đứng lên vật nâng để chỉnh sửa dây khi vật đang treo.

– Cấm treo vật cần nâng giữa chừng khi không làm việc.

– Khi nâng hạ vật gần trướng ngại vật tuyệt đối không đứng giữa chúng.

– Cấm hạ vật xuống vị trí có thể gây trượt đổ.

 

Trên đây là những điều cấm trong khi vận hành cầu trục, an toàn khi vận hành cầu trục là hết sức cần thiết vì vậy chúng ta phải tuân thủ, tuyệt đối không phạm sai lầm.

 


Các loại tin khác: