Kiểm tra bảo dưỡng thiết bị cầu trục


Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ được các hãng chế tạo quy định hoặc người có trách nhiệm quản lý thiết bị cầu trục lên kế hoạch căc cứ vào tình trạng thực tế thiết bị.

Việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ thiết bị cẩu trục bao gồm các nội dung sau:

A. KIỂM TRA RAY ĐƯỜNG CHẠY

- Kiểm tra liên kết vai cột và đường chạy Không được lỏng

- Độ sạch trên bề mặt ray Phải sạch sẽ

- Độ lỏng của bu-long ray Không được lỏng

- Đo khẩu độ

Cho phép sai lệch +- 5mm (loại treo)

Cho phép sai lệch +- 10mm (loại chạy trên)

- Độ nghiêng của ray

1/300 hoặc ít hơn (loại treo)

1/500 hoặc ít hơn (loại chạy trên)

- Độ chênh lệch giữa 2 đường chạy

1/500 x (khẩu độ) hoặc ít hơn

- Khe hở nối ray

Tối đã 5mm trên bề mặt

- Độ biến dạng và nứt của ray

Không bị nứt và biến dạng

- Độ mòn bề mặt: tối đã 5% so với kích thước ban đầu.

- Độ mòn bề mặt ray: tối đa 10% so với kích thước ban đầu

Sản phẩm : cau thap    cau truc  cong truc   Overhead crane 

 

Hướng dẫn sử dụng thiết bị cầu trục

Hướng dẫn sử dụng thiết bị cầu trục

Tất cả các thiết bị nâng đều có yêu cầu về an toàn kỹ thuật đặc biệt là các máy trục kiểu cầu như cầu trục, cổng trục, bán cong truc có các bộ phận treo trên xe con, hoặc palăng di chuyển theo cầu chuyển động. Dưới đây là một vài cách thức hướng dẫn sử dụng  đúng cách trong vận hành và bảo dưỡng:     Chỉ được phép sử dụng cầu trục theo đúng tính năng, tác dụng và đặc điểm kỹ thuật. Không được phép nâng tải...

Chi tiết
 

B. KIỂM TRA DẦM CẦU TRỤC

1- Hộp đầu cầu trục

- Độ biến dạng, độ nứt và phần nối Không bị biến dạng, hư hỏng và nứt

- Độ mài mòn bề mặt bánh xe Kiểm tra số liệu thực tế

- Độ mài mòn vành bánh xe Kiểm tra số liệu thực tế

- Độ biến dạng vật liệu Không bị biến dạng và nứt

- Tình trạng của bánh răng mo-to Răng bánh không bị hư hỏng

2- Dầm cầu trục

Không được lỏng

Không bị nứt

Độ mòn và biến dạng của rail ngang

Kiểm tra số liệu thực tế

Tình trạng bu-long nối dầm

Tình trạng mối hàn

3- Bánh răng

- Độ mài mòn của răng cuốn

Tối đa 20% so với độ dầy ban đầu tại vòng bước răng

- Độ mài mòn của bánh răng hành trình ngang

Tối đa 1% so với đường kính trục

- Độ mòn của trục bánh răng

Tối đa 40% so với độ dầy ban đầu tại vòng bước răng

4- Trục và vòng bi

- Tối đa 2% so với đường kính trục

Độ mòn của trục khác

5- Phanh

- Cuộn hút phanh

Không bị nứt và biến dạng

- Còn vận hành được một cách đầy đủ

Không bị nứt và biến dạng

- Độ hao mòn phanh

Khóa chặn phanh

6- Dầu bôi trơn

- Dầu bôi trơn cho các bộ phận

Dầu bôi trơn cho các bộ phận phải đầy đủ

7- Bánh xe di chuyển ngang

- Độ mòn bề mặt bánh xe

Kiểm tra số liệu thực tế

Độ mòn bề dầy vành bánh xe

Kiểm tra số liệu thực tế

8- Mo-to di chuyển ngang

- Độ mòn và biến dạng của phanh bánh xe

Không bị nứt và biến dạng

- Vít chặn phanh

Không bị lỏng

- Hao mòn của phanh

Còn vận hành được một cách đầy đủ

9- Mo-to di chuyển dọc

- Đo khe hở phanh

Số liệu chấp nhận: 0.5 ~ 0.8 mm

- Độ mòn và biến dạng của phanh bánh xe

Không bị nứt và biến dạng

- Vít chặn phanh

Không bị lỏng

- Hao mòn vật lý của phanh

Còn vận hành được một cách đầy đủ

k- Móc treo

- Độ mòn của móc treo

Kiểm tra số liệu thực tế

- Độ hở (hoác) móc

Kiểm tra số liệu thực tế

- Mức độ hư hỏng của móc

Không bị nứt trên bề mặt móc

- Kiểm tra chốt giữ

Không bị lỏng

10- Cáp

- Độ biến dạng, bào mòn… của cáp

Không bị tưa xước quá 10% bên ngoài cáp

Không bị giảm đi quá 7% so với đường kính cáp

- Tình trạng đầu dây cáp

Không bị cắt và mòn

- Chiều dài cáp

Bảo đảm được chiều dài quy định

11- Nút bấm

- Tình trạng hoạt động

Tiếp xúc tốt

 

C. KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐIỆN

 

1- Chổi lấy điện

- Độ mòn bề mặt tiếp xúc

Không mòn quá vạch chuẩn

2-Hệ thống điện dọc

- Độ mòn bề mặt tiếp xúc

Tiếp xúc tốt

3- Dây điện sâu đo & cầu chì

- Không bị hỏng, ngắt mạch. Không có tình trạng bất thường

4- Cáp điện

Khởi động từ

Khởi động từ nâng hạ

Khởi động từ phanh nâng hạ

Khởi động từ chạy ngang

Khởi động từ chạy dọc

Công tắc giới hạn

Tình trạng hoạt động

Hoạt động tốt

5- Con chạy

- Tình trạng con chạy

Chạy êm

6- Công tắc nguồn

Không bị mất pha

kiem-tra-bao-duong-thiet-bi-cau-truc

 

D. KIỂM TRA CHẠY THỬ CẦU TRỤC

 

1- Chạy không tải

- Kiểm tra trước khi cho chạy thử

Không có gì trở ngại

Vận hành không tải

Chạy cùng với hoạt động của nút bấm điều khiển. Không có tiếng ồn.

2- Chảy có tải

Tại ngay chính giữa, đo độ võng và độ phục hồi của dầm cầu trục

Độ võng <= 1/700 hoặc 1/1000 so với khẩu độ và phải trở lại trạng thái ban đầu sau khi bỏ tải.

- Pa-lăng cuốn cáp và thả cáp

Không xảy ra tiếng ồn và rung

- Phanh điện từ

Độ lệch móc <= 1% so với khoảng cách cuốn cáp trong 1 phút sau khi ngưng bấm nút nâng.

- Hành trình ngang của pa-lăng

Không xảy ra tiếng ồn và rung

- Hành trình dọc của Pa-lăng

Không xảy ra tiếng ồn và rung


Các loại tin khác: