Hiểu rõ về tải trọng nâng của cầu trục, cổng trục


Một trong những yếu tố quan trọng của cầu trục, cổng trục (overhead crane) luôn được quan tâm chính là tải trọng nâng. Ví dụ, trong bản thông tin kỹ thuật của thiết bị cầu trục dầm đôi ta thấy có ghi tải trọng nâng lên đến 70 tấn. Vậy tham số đó ngoài nghĩa là cầu trục dầm đôi này có sức nâng tối đa là 70 tấn thì nó còn có ý nghĩa quan trọng nào nữa không? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
 

Đầu tiên là về những khái niệm cơ bản

 
Tải trọng nâng hay sức nâng tối đa là khả năng nâng, hạ vật nặng của thiết bị có đơn vị là kg hay tấn và được quyết định bởi khẩu độ của cầu trục, cổng trục.
 
Hiểu rõ về tải trọng nâng của cầu trục, cổng trục
Cầu trục nâng vật
 

Phân loại tải trọng

 

1. Tải trọng nâng danh nghĩa

 
Tải trọng nâng danh nghĩa Q của cầu trục, cổng trục là trọng lượng lớn nhất của vật nâng mà thiết bị có thể nâng được = Qm (trọng lượng của thiết bị nâng) + Qh (trọng lượng lớn nhất của vật mà máy có thể nâng được).
 
Ngoài ra, tải trọng danh nghĩa còn được định nghĩa 1 trong 2 dạng, một là tải trọng mà kết cấu máy thường xuyên làm việc ổn định hoặc hai là tải trọng lớn nhất mà kết cấu máy chịu được (không bao gồm tải trọng quá tải được quy định theo tiêu chuẩn).
 

2. Tải trọng do trọng lượng của bản thân cầu trục, cổng trục

 
Khi thiết kế và tính toán thường bỏ qua trọng lượng bản thân của nó trừ một số chi tiết máy, cụm máy, kết cấu kim loại có trọng lượng lớn.
 

3. Tải trọng của gió

 
Tải trọng gió chính là lực đẩy ngang của gió phụ thuộc và thời tiết, khí hậu nên thường thay đổi một cách ngẫu nhiên được tính toán theo công thức: Wg = q.c.A.n.β
Trong đó:    
q là áp lực gió.
c: hệ số cản khí động lực học.
A: hệ số phụ thuộc tải trọng nâng Q và tấm với L.
n: hệ số kể đến sự tăng áp lực gió theo chiều cao.
β: hệ số động lực học kể đến đặc tính xung động của tải trọng gió.
 
Công thức trên thường được áp dụng cho các thiết bị đặt ngoài trời, còn đối với các thiết bị làm việc trong nhà thì không cần tính đến tải trọng do gió gây ra vì áp lực gió không đáng kể.
 
Hiểu rõ về tải trọng nâng của cầu trục, cổng trục
 
Tải trọng nâng cầu trục
 

4. Tải trọng khi dựng lắp

 
Được tính là 15 - 20% của trọng lượng bản thân cộng với tải trọng gió và cả các lực xuất hiện trong quá trình dựng lắp.
 

5. Tải trọng phát sinh khi vận chuyển

 
Bao gồm tải trọng theo phương đứng khi vận chuyển trên ray lấy bằng 60% đến 80% hoặc theo phương ngang lấy bằng 80% đến 90% tải trọng của trọng lượng bản thân.
 

6. Tải trọng động

 
Bên kỹ thuật và sản xuất sẽ tính toán cho bạn do phải dựa vào nhiều yếu tố hay thay đổi nên rất phức tạp và phải quy về sơ đồ đơn giản hơn. 
 

Tải trọng nâng ảnh hưởng đến giá thành

 
Tải trọng nâng càng lớn giá thành càng cao. Chẳng hạn, pa lăng 10 tấn có giá cao hơn nhiều so với pa lăng 1 tấn.
 
Mặc khác, tải trọng nâng cũng tỷ lệ thuận với công suất động cơ nâng cần dùng, hệ thống cấp điện nên giá thành lại cộng thêm một khoảng không nhỏ.
 
Ngoài ra, tải trọng của cầu trục quyết định kiểu cầu trục và cũng tỷ lệ thuận với kích thước hệ thống dẫm đỡ ray, cột đỡ, hệ thông ray di chuyển, móng ray.

Các loại tin khác: