Giới thiệu cẩu trục tự động


Giúp cho công việc của bạn dễ dàng hơn với cần cẩu tự động

 
An Phát Đạt là đơn vị chuyên cung cấp, sản xuất các loại cẩu trục - overhead crane, cổng trục, cẩu tháp, từ mô hình tiêu chuẩn cơ bản được thiết kế cho các yêu cầu đòi hỏi cao nhất. Chúng tôi tin rắng cần cẩu tự động làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. Hãy tưởng tượng bạn có quá trình sắp xếp hợp lý và an toàn tại cơ sở của bạn nắng suất làm việc sẽ được tăng lên đáng kể. Đây là những gì bạn nhận được Từ cẩu trục An Phát Đạt.
 
Nhiều hơn với cẩu trục tự động
 
Chúng tôi thực hiện hai loại cầu trục tự động. Bán tự động, nhiều tính năng hỗ trợ các nhà điều hành, nhưng cho phép kiểm soát nhiều hơn nhờ hướng dẫn sử dụng. Với một cần cẩu hoàn toàn tự động, các nhà điều hành thiết lập cho các cài đặt, và cần cẩu tự động sẽ tự động thực hiện công việc đó. Điều này là đặc biệt hữu ích trong môi trường đòi hỏi khắt khe và độc hại.
 
Giới thiệu cẩu trục tự động
 
Trục cầu tự động có thể làm giảm chi phí lao động
 
Trục cầu tự động có thể làm giảm chi phí lao động, theo dõi hàng tồn kho, tối ưu hóa lưu trữ, giảm bớt thiệt hại, tăng năng suất và giảm chi phí vốn gắn liền với hệ thống xe nâng. Một số ứng dụng phổ biến bao gồm các cuộn dây thép và giấy cuộn xử lý, lãng phí năng lượng, đóng tàu, xử lý container, sản xuất thực phẩm, kim loại chế biến và sản xuất chung.
 
Công nghệ nâng đặt bây giờ
 
Tất cả cần cẩu từ An Phát Đạt sử dụng những phát triển mới nhất trong phần mềm và kỹ thuật để đảm bảo nó là tiên tiến nhất. Khi công nghệ phát triển, cẩu trục của chúng tôi được thiết kế để làm cho hiện đại hóa hơn.
 
Bất cứ điều gì bạn cần nâng, chúng tôi có một giải pháp nâng.
 
Liên hệ cẩu trục An Phát Đạt vào ngày hôm nay để tìm hiểu thêm về các loại cẩu trục, cổng truc, cẩu tháp.

Các loại tin khác: