Siêu máy gia tốc có thể hủy diệt Trái đấtThe other type of information: