Cẩu tháp

Cẩu tháp

Cẩu tháp

Chi tiết

Cẩu tháp

Cẩu tháp

Cẩu quay

Cẩu quay

Trọng tải: đến 3 tấn Quay: 3600 Cao nâng: 4 m Dài: 4,2 m

Chi tiết

Cầu trục dầm đôi

Cầu trục dầm đôi

Kiểu loại: Cầu trục dầm đôi Tải trọng: đến 70 Tấn Khẩu độ: đến 50 mét  

Chi tiết

Cổng trục 240T

Cổng trục 240T

Cổng trục 120T+120T/10T

Chi tiết

Cầu trục dầm đơn

Cầu trục dầm đơn

Kiểu loại: Cầu trục dầm đơn Tải trọng: đến 20 Tấn Khẩu độ: đến 30 mét  

Chi tiết

Cầu trục chống cháy nổ

Cầu trục chống cháy nổ

Trọng tải: đến 20 tấn Khẩu độ: đến 30 mét

Chi tiết

Cầu trục treo

Cầu trục treo

Trọng tải: đến 10 tấn Khẩu độ: đến 12 mét

Chi tiết

Bán Cổng trục

Bán Cổng trục

Trọng tải: đến 30 tấn Khẩu độ: đến 25 mét

Chi tiết