Dự án cẩu trục


Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, lắp đặt, mua bán và bảo trì các thiết bị cầu trục, chúng tôi đã thực hiện vô số dự án lớn nhỏ trên khắp địa bàn các tỉnh phía Nam. Dưới đây là một số công trình lắp đặt cầu trục tiêu biểu của chúng tôi.

 

 

Overhead Crane 10 tons installed in Tan Thuan IZP, HCMC

 

Overhead Crane 3 tons installed in Nhon Trach 5, Dong Nai

 

Overhead Crane 5 tons installed in Nhon Trach, Dong Nai

 

Overhead Crane 15 tons installed in Dong Xuyen IZ, Ba Ria – Vung Tau

 

Overhead Crane 15 tons + 10 tons  installed in Dong Xuyen IZ, Ba Ria – Vung Tau

 

Overhead Crane 5 tons installed in Song Than 2 IP, Binh Duong

 

Overhead Crane 5 tons installed in Long Binh IP, Dong Nai Province

 

Overhead Crane 5 tons installed in Long Binh IP, Dong Nai Province

 

Semi Gantry Crane 3 tons installed in Long Thanh IP, Dong Nai Province

 

Semi Gantry Crane 3 tons installed in Long Thanh IP, Dong Nai Province

 

Overhead Crane 3 tons installed in My Phuoc 3IP, Binh Duong Province

 

Overhead Crane 3 tons installed in My Phuoc 3IP, Binh Duong Province

 

Pillar Jib Crane 2 tons installed in VSIP 1, Binh Duong Province

 

Pillar Jib Crane 2 tons installed in VSIP 1, Binh Duong Province

 

Overhead Crane 20/10 tons; 20 tons, 10/5 tons, 10 tons installed in Nhon Trach 3 IZ, Dong Nai Province


Overhead Crane 20/10 tons; 20 tons, 10/5 tons, 10 tons installed in Nhon Trach 3 IZ, Dong Nai Province

 

Semi Gantry Crane 03 tons installed in Nhon Trach 3 IZ, Dong Nai Province

 

Semi Gantry Crane 03 tons installed in Nhon Trach 3 IZ, Dong Nai Province.

 

Overhead Crane 10 tons  installed in Phu My 1 IP, Ba Ria – Vung Tau Province

 

Overhead Crane 7.5 tons installed in Phu My 1 IP, Ba Ria – Vung Tau Province

 

Pillar Jib Crane 3 tons  installed in Phu My 1 IP, Ba Ria – Vung Tau Province

 

Pillar Jib Crane 3 tons installed in Phu My 1 IP, Ba Ria – Vung Tau Province

 

Overhead Crane 02 tons  installed in Tan Thuan EPZ, HCMC

 

Overhead Crane 02 tons installed in Tan Thuan EPZ, HCMC.

 

Overhead Crane 05 tons  installed in Long Thanh IZ, Dong Nai Province

 

Overhead Crane 05 tons  installed in Long Thanh IZ, Dong Nai Province

 

Overhead Crane 05 tons  installed in Long Thanh IZ, Dong Nai Province

 

Overhead Crane 05 tons  installed in Long Thanh IZ, Dong Nai Province

 

Explosion-proof Overhead Crane 10 tons  installed in Cai Mep IZ, Ba Ria – Vung Tau Province

 

Explosion-proof Overhead Crane 10 tons  installed in Cai Mep IZ, Ba Ria – Vung Tau Province

 

Explosion-proof Overhead Crane 10 tons  installed in Cai Mep IZ, Ba Ria – Vung Tau Province

 

Explosion-proof Overhead Crane 10 tons  installed in Cai Mep IZ, Ba Ria – Vung Tau Province

 

Overhead Crane 3 tons  installed in My Phuoc 3 IZ, Binh Duong Province

 

Overhead Crane 3 tons  installed in My Phuoc 3 IZ, Binh Duong Province

 

Ngoài các công trình về cầu trục, chúng tôi cũng thực hiện rất nhiều dự án thang máy trên địa bàn các tình Đông nam bộ.


Các loại tin khác: